Scholen bezoeken Ghana


Eén keer per jaar gaat secretaris John Duphey op eigen kosten naar Ghana om daar de projecten te bekijken en toekomstplannen bij te stellen en te managen.

 

Educare heeft het initiatief opgestart om tijdens deze reis ook geïnteresseerde mee te nemen om de projecten te bekijken en op locatie uitleg te geven over de projecten en de werkzaamheden.

 

 


ACCRA

Kintampo

Winneba

Kumasi


Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB