De onderwijzers wonen in de regel ver van het scholencomplex. Om hieraan tegemoet te komen werd een project opgezet om op het terrein  een aantal appartementen te realiseren. Een aantal kleine woongelegenheden van 42 m².

In totaal is het plan om 12 van deze kleine appartementen te realiseren.

De foto laat de enerzijds de versterking van de vloer en anderzijds de bewapening van de vloer van de tweede verdieping.

 

 

 

 

Hieronder enkele foto's van de voortgang in de bouw van de appartementen op de tweede verdieping. Foto's 8/2019 

 

 

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar