Na het realiseren van vele scholen-, milieu- en economische projecten, richt EDUCARE zich op dit moment vooral op het uitbouwen en doorontwikkelen van één projectschool,Educare International School (EIS) genoemd), belast met een voorbeeldfunctie.


Doel is om met deze school in de sloppenwijk Busuku-Ashangman in de Ghanese hoofdstad Accra een leerlijn te bieden voor (kansarme) kinderen van 3 tot 16 jaar. De school wordt privaat gefinancierd en, is financieel onafhankelijk van Ghanese en Nederlandse overheden en/of religieuze groeperingen.


Naast de projecten in Afrika, heeft de Stichting ook als doelstelling om mensen in Nederland kennis te laten maken met Afrika en in het bijzonder Ghana. Dit, met bewustwordingsactiviteiten (in de vorm van lezing,  voorlichting, workshop, etc. Ook organiseert Educare een jaarlijkse Afrikareis; deze reis biedt de deelnemers de gelegenheid om de cultuur / dagelijks leven te beproeven, de sporen van de historische Ghana-Nederland handelslrelaties zelf te herontdekken, in de natuur te recreëren en de ontwikkelingsprojecten van Stichting Educare te bekijken.


Met bevlogen Nederlanders en bewoners in desbetreffende land de kennis van armere jongeren verhogen.

Elke schooldag (op de de basisschool) in Ghana begint schoollessen met het houden van 'Assembly': 15 min. durende activiteiten door de leerlingen en onderwijzers; dit, bij hardop gebed doen, mededeling doen, volkslied zingen, enkele lichaamsoefeningen doen, etc.

Educare-voorlichter John Duphey tijdens een werkshop 'Cultuurdans' op een Nederlandse basisschool in Heiloo

Een kind (6jr.) met een tafel op het hoofd. Die gaat dagelijks
heen en weer tussen thuis en school. Overdag dient het meubelstuk
als lesbank en ’s avonds als eettafel (foto: uit EDUCARE-archief).


Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB