Algemeen Nut Beogende Instelling   

                                                                                  

Stichting Educare is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)    

De Belastingdienst (Kantoor ’s-Hertogenbosch) heeft met briefkenmerk 8041.72.122 onze ontwikkelingssamenwerkingsstichting Educare als algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt. 
Geven aan een goed doel (dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI) is voor de / onze donateurs fiscaal aantrekkelijk. Een schenking kan door een simpele bankovermaking of een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via testament.

 

 

Financiele Jaarverslagen

 

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar