De School beschikt over 3 klassen Voorgezet Onderwijs, aangeduid als JUNIOR HIGH SCHOOL.

Leerlingen in Junior High School klas 3 worden voorbereid op het landelijk examen voor basisscholen on Ghana. Het Basic Education Certificate Examination. BECE.

Voor de eerste maal in 2019 zijn een groep leerlingen voorbereid op dit examen.

Hieronder vertonen wij met gepaste trots een foto van de eerste groep van 21 leerlingen die in juni-juli 2019 het examen zullen doen.

 

De cacaoboom begint vrucht te dragen.

 

De boom staat op het schoolplein en werd daar geplaatst om de leerlingen meer bekend te maken met het belangrijkste nationale produkt van Ghana.

 

In Kumasi wordt thans getracht een stichting te veormen die de teelt van cacaobomen met ca. 60 boeren , op basis van minicrediet op gang te brengen.

 

Ook dergelijke projecten worden door de school als zeer belangrijk gezien.

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar