De School beschikt over 3 klassen Voorgezet Onderwijs, aangeduid als JUNIOR HIGH SCHOOL.

Leerlingen in Junior High School klas 3 worden voorbereid op het landelijk examen voor basisscholen on Ghana. Het Basic Education Certificate Examination. BECE.

Voor de eerste maal in 2019 zijn een groep leerlingen voorbereid op dit examen.

Hieronder vertonen wij met gepaste trots een foto van de eerste groep van 21 leerlingen die in juni-juli 2019 het examen zullen doen.

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB