EDUCARE gelooft in onderwijs als sleutel tot ontwikkeling, en wil daarom investeren in goed onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen. Voor goed onderwijs zijn een aantal basisvoorwaarden belangrijk: gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten, een goede leeromgeving en een school die open staat voor iedereen. EDUCARE draagt bij aan het millenniumdoel 2, recht op onderwijs.

De computerruimte.


Daarbij zijn de projecten vooral gericht op onderwijs, milieu en het versterken van de positie van vrouwen. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen, zonder onderscheid te maken tussen stam en/of religie.


 

 Economisch en sociaal betere leefsituatie voor mensen in landen van Afrika op basis van hun eigen kracht met behoud van een goed ecologisch evenwicht.

 

 

 

VOCATIONAL TRAINING


EDUCARE beoogt onderwijs te verlenen.

Op dit moment wordt dat geboden aan de allerkleinsten – de peuterschool/ Nursery. Als deze is afgerond gaan ze naar de – de kleuterschool/ Kindergarten. Vervolgens 6 klassen Lagere School – Primary 1 t/m 6 doorlopen en daarna in aanmerking voor het voortgezette onderwijs – Junior High School – waarvan de school op dit moment 2 klassen kent en waarvan de derde in voorbereiding is.

Omdat niet elke leerling de capaciteiten heeft om alle klassen te doorlopen heeft de oprichter van de school – John Duphey – de grote wens om naar voorbeeld van de Nederlandse School – te starten met het bij ons bekend

 

AMBACHTSCHOOL/VAKOPLEIDING

 

Opleiding in de beroepen Elektricien – Timmerman en Loodgieter om er enkelen te noemen. Een van de eerste mogelijkheden die zich voordoet om voor deze opleidingen de benodigde gelden te creëren, is het in bedrijf stellen van een Kalkoenkwekerij – onder leiding van de bevriende veterinair – ergens in een landelijke/dorpse omgeving. Ook hier is dan tevens sprake van een vakopleiding tot het opzetten van een kwekerij, die kansen biedt een goede boterham te verdienen.

 

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar