EDUCARE gelooft in onderwijs als sleutel tot ontwikkeling, en wil daarom investeren in goed onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen. Voor goed onderwijs zijn een aantal basisvoorwaarden belangrijk: gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten, een goede leeromgeving en een school die open staat voor iedereen. EDUCARE draagt bij aan het millenniumdoel 2, recht op onderwijs.

De computerlessen-ruimte.


Daarbij zijn de projecten vooral gericht op onderwijs, milieu en het versterken van de positie van vrouwen. De projecten zijn gericht op de ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen, zonder onderscheid te maken tussen stam en/of religie.


 

 Economisch en sociaal betere leefsituatie voor mensen in landen van Afrika op basis van hun eigen kracht met behoud van een goed ecologisch evenwicht.

 

 

 

VOCATIONAL TRAINING


Stichting EDUCARE beoogt onderwijs te verlenen.

Op dit moment wordt dat geboden aan:

(a) de allerkleinsten (– de peuterschool; voor kinderen van 2 jaar leeftijd (in Nursery (N) 1), en die van 3 jaar leeftijd in Nursery (N) 2;

 

(b) Als deze Nursery School is afgerond gaan ze naar de kleuterschool (de Kindergarten School; de kinderen van 4 jaar leeftijd zitten in Kindergaten (KG) 1) en die van 5 jaar leeftijd in Kindergarten (KG) 2

Deze Nursery School en Kindergarten School zijn zogenaamd "pre-school activiteiten" en niet verplichte onderdelen van de basisonderwijssyteem in Ghana. 

 

(c) Vervolgens zijn de verplichte lessen-onderdelen van het Ghanese basisschoolsysteem: 6 lessengroepen Primary School – dat is, Primary (P) 1 t/m Primary (P) 6 - doorlopen en daarna in aanmerking voor ook het verplichte driejaar voortgezette basisonderwijs Junior High School (JHS)–: de leerlingen van 12 jaar zitten in JHS 1, die van 13 jaar in lesgroep JHS 2, en de leerlingen van 14 jaar in JHS 3. Al als gezegt zij de Primary School en de Junior High School de verplichte lessen-onderdelen van de basisschoolonderwijs in Ghana.

 

(d) De Ghanese basisonderwijs is afgerond met een landelijks eind-van- basisonderwijs-examen BECE (Basic Education Certificate Examination) genoemd; deze, door de leerlingen van lessengroep JHS 3 als de BECE-kandidaten.

 

Omdat niet elke leerling de capaciteiten heeft om alle klassen te doorlopen heeft de Stichting EDUCARE de grote wens om naar voorbeeld van de Nederlandse School – te starten met het bij ons bekend AMBACHTSCHOOL / VAKOPLEIDING.

 

Opleiding in de beroepen Elektricien – Timmerman en Loodgieter, Kapper, Landbouw om er enkelen te noemen. Een van de eerste mogelijkheden die zich voordoet om voor deze opleidingen de benodigde gelden te creëren, is het in bedrijf stellen van een Kalkoenkwekerij – onder leiding van de bevriende veterinair – ergens in een landelijke/dorpse omgeving. Ook hier is dan tevens sprake van een vakopleiding tot het opzetten van een kwekerij, etc Educare Agricultuur Training (EAT) Prograam getiteld) die kansen biedt een goede boterham te verdienen.

 

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB