Werkwijze

 

Via voorlichting en diverse activiteiten zamelt EDUCARE in Nederland geld in om de school en de salarissen van de onderwijzers en staf te financieren. De organisatiekosten bedragen minder dan 5% van de geworven gelden, dit is mogelijk dankzij de grote inzet van de oprichter en actieve vrijwilligers. Alle donaties, waar ook vandaan, worden gebruikt voor de school in Ghana.

 

Naast financiële particuliere steun vanuit Nederland krijgt de school ook inkomsten uit ouderbijdragen (financieel of in natura) hiermee verstrekt de school dagelijks een schoolmaaltijd en wordt schoolmateriaal gefinancierd.

EDUCARE Nederland ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer van de school door onder andere tweemaal per jaar op werkbezoek te gaan. De kosten van dit werkbezoek worden privé gefinancierd en komen niet ten lasten van projectgeld of donaties.

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden van stichting EDUCARE zetten zich allen op vrijwillige basis in. Er is dus geen sprake van een financiële beloning.

Enkel voor de voorlichtingsbijeenkomsten in Nederland (ongeveer 10 keer per jaar) worden reiskosten in rekening gebracht.

 

   
 

 

Principes

1.       Werken met kwalitatief goede middelen en met mensen uit de landen zelf.

2.       Uitgaande van principe 1 werken met zo laag mogelijk kosten rekening houdend met het milieu.

3.       Gericht op de ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen

4.       Geen onderscheid stam en/of religie.

5.       Positie van vrouwen wordt versterkt.

6.       Fondsen worden ingezet op direct herkenbare en zichtbare projecten.

7.       Naast algemene ontwikkeling aansluiten op capaciteiten van jongeren ook in de vorm van vakonderwijs in beroepen als timmerman, elektricien, loodgieter etc.

8.       Ondersteuning vanuit Nederland gaat met minimale kosten (met vrijwilligers)

9.       We mijden corrupte circuits

10.   Geen bezoldigde bestuursleden.

 

Missie

Bijeenbrengen van financiële middelen, kennis en expertise om met kleinschalige overzichtelijke in die situatie levensvatbare projecten te steunen of te initiëren, gericht op onderwijs als bron voor de ontwikkeling van de bevolking en daarmee de landen.

 

Mensen in Nederland kennis laten maken met Afrika en in het bijzonder Ghana, als bewustwording en bevorderen van betrokkenheid bij Afrika en onze activiteiten.

 

Middelen.

Vanuit Nederland stimuleren we de fondsen voor leslokalen lesmateriaal etc., gediplomeerde en gemotiveerde leerkrachten, een goede leeromgeving in een school die open staat voor iedereen.

Docenten en ondersteunend personeel worden gefaciliteerd om hun beroep goed uit te voeren.

 

Lezingen geven in Nederland en bevlogen Nederlanders faciliteren we om ter plekke mede hun bijdrage te leveren of anderszins tot een uitwisseling te komen tussen Nederland en Afrika.

De kosten van dit werkbezoek worden privé gefinancierd en komen niet ten lasten van projectgeld of donaties.

 

Werkplan korte termijn.

Na het realiseren van projecten in het verleden ligt de focus nu op het doorontwikkelen van een school met een voorbeeldfunctie in de sloppenwijk Busuku-Ashangman in de Ghanese hoofdstad Accra met een leerlijn voor (kansarme) kinderen van 3 tot 16 jaar.  

 

 

Duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen en bezoekende ouders is de cacaoboom die op het terrein werd geplant.

 

Een vorm van onderricht !

De leerlingen kunnen de groei van de plant volgen; het nut van een schaduwdoek ervaren.

 

Cacao is een zeer belangrijk exportproduct.

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB