De “School Assembly

 

Dagelijks begint de schooldag tussen 07:45 uur t/m 8:05 uur met het observeren van een aantal morele – zedelijke (school)levens verplichting, de zogenaamde School Assembly.

Bij de School Assembly, moeten alle leerlingen, leerkrachten (en eventueel, schoolbezoekers, bv. ouders die komen om schoolgeld te betalen) op het schoolplein bij elkaar zijn. Dan worden de volgende ‘rituelen’ voldaan op rij:

  •   Leerlingen te verschijnen in schooluniform aangekleed en per (schoollessen)groep in lijn/rij staan (de kleinste staan voor en grootste achter; gezicht van elke leerling vanaf voorkant blijft/is zichtbaar.
  •  Leerlingen en leerkrachten in een kort gebed bidden om God te loven, te danken voor de gebeurtenis van afgelopen 24 uren, en bij Hem hulp/steun voor de komende 24 uren te smeken.
  •  Hygiënische controle bij leerlingen (zijn de vingernageltjes kortgeknipt en schoon; is schooluniform in orde; zijn de tandjes vandaag thuis schoongemaakt, etc).
  •  Het reciteren van het tekst van de Nationale plichtige belofte doen (deze i.v.m. het bevorderen van broederschap gevoelens tussen de verschillende stammen (>40) in vaderland Ghana.
  •  Het vlaggen hijsen tijdens het zingen van volkslied (patriottisme en nationale eenheid samen te roepen in een land met meer dan 40 verschillende stammen en talen).
  •  Enkele lichaamsoefeningen doen (het bevorderen van spierkracht en schoonheid van het lichaam van de leerlingen).
  •  Naar ‘gedichtjes van de week’ luisteren nadenken.
  •   Mededelingen (wat de afgelopen 24 uur bij school-nieuws is geweest).
  •  Op muziek (schoolband & zang) lopen de leerlingen (vaak) vrolijk bewegend (in een lichte stemming) naar eigen leslokaal
  •  Het eind van de School Assembly van de schooldag en de schoollessen van de dag kunnen beginnen.

 

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 jaarrekening
2022 Jaarrekening Stichting Basic Educat
Adobe Acrobat document 204.5 KB
Download
2023 Jaarerkening Stichting Basic Educat
Adobe Acrobat document 205.4 KB