......................................................................DAGELIJKS BESTUUR........................................................................

 

Drs. J.Q. Duphey

Secretaris EDUCARE

telefoonnr.: 06 46 12 22 60

john.dbeducare@gmail.com

 

De heer F.T. Punt

Penningmeester EDUCARE

Mw. M.T. Bleeker

Voorzitter EDUCARE

 

 

Mw. G.M. Klaver

Bestuurder EDUCAREHet Dagelijks Bestuur EDUCARE heeft als belangrijkste taak het mede-leiden van de activiteiten en leerprogramma van de projectscholen in Afrika en de daarmee gepaardgaande financiën. Maandelijks informeert de schoolleiding van onze partnerorganisatie Educare Schools Ghana (ESG) de Stichting EDUCARE in Nederland inzake de verrichte activiteiten en de financiële rapportage. Aldaar waar nodig wordt de administratieve kennis en vaardigheid vanuit Nederland aangevuld.

Naast deze taken heeft het Bestuur van Stichting EDUCARE contact met enkele onderwijsdeskundigen in Nederland, die met hun ervaring in Ghana op onderwijsterrein, bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van de projectscholen in Afrika. Normaal vindt jaarlijks een werkbezoek naar het projectenveld in Afrika plaats; dit, door een Bestuurder (op eigen prive reiskosten).

 

Stichting Basic Education Care (EDUCARE)                             KvK: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting EDUCARE te Alkmaar (NH)

Download
2022 Stichting EDUCARE Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekening
informatie over 2022 EDUCARE inkomsten, uitgaven, saldo, etc.
Bij- en Afschrijvingen ABNAMRO bankrekin
Adobe Acrobat document 65.5 KB